Impresszum

Cégnév: Origo - Software Számítástechnikai és Rendszerfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Cég rövidített elnevezése: Origo - Software Kft.
Cégjegyzékszám:01-09-685713
Vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.
Adószám: 11968061-2-42
Statisztikai számjel: 11968061-6209-113-01.
Képviseli: dr. Biró Fruzsina Szilvia ügyvezető
Telefonszám: +361-250-4361
Email cím: admin@keszletem.hu
Tárhelyszolgáltató: BlazeArts Kft. (forpsi.hu) (székhely: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39., email cím: info@forpsi.hu)

A jelen Weboldal - kivéve a Weboldalon fellelhető képek és ikonok, melynek forrás megjelölését lásd a lenti felsorolásban -, ideértve az Muzzi rendszert is az Origo-Software Kft. saját fejlesztésű egyedi alkotása. A Weboldal és az azon található minden tartalom, design, illetve azok elrendezése, valamint minden szerzői jog tárgyát képező alkotás (mű) szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak, illetve állhatnak. A Weboldalon található bármely szöveggel, képpel, hanggal és más anyaggal, művel kapcsolatos szerzői jognak és más szellemi tulajdonjogoknak a tulajdonosa és/vagy feljogosított használója az Origo-Software Kft. Ezzel kapcsolatosan tájékoztatjuk a Weboldalra látogatókat, hogy a Weboldalon megtalálható képek, ikonok az alábbi forráshelyekről származnak: